เทียบเบี้ย 20 ประกันชั้นนำ+ ส่วนลด 50% ฟรี รถใช้ระหว่างซ่อม/น้ำมัน 1000 บ.